Home Phim Pokemon Tổng hợp Phim Hoạt hình Pokemon dài tập Anime Ash

Tổng hợp Phim Hoạt hình Pokemon dài tập Anime Ash

by DragonKnightMT

Hits: 716

0
(0)

Tổng hợp Phim Hoạt hình Pokemon

POKÉMON TẬP 1 – POKÉMON – TỚ CHỌN CẬU – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 2 – ĐỐI ĐẦU Ở TRUNG TÂM POKÉMON – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 3 – THU PHỤC POKÉMON – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 4 – THÁCH THỨC CỦA THIẾU NIÊN SAMURAI – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 5 – TRẬN CHIẾN Ở NHÀ THI ĐẤU NIBI – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 6 – PIPPI VÀ VIÊN ĐÁ MẶT TRĂNG – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 7 – THỦY TRUNG HOA Ở THÀNH PHỐ HANADA – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 8 – ĐƯỜNG ĐẾN GIẢI LIÊN ĐOÀN POKÉMON – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 9 – HƯỚNG DẪN QUYẾT ĐẤU POKÉMON – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 10 – FUSHIGIDANE VÀ NGÔI LÀNG ẨN GIẤU – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 11 – HITOKAGE, POKÉMON ĐI LẠC – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 12 – ĐỘI QUÂN ZENIGAME XUẤT HIỆN – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 13 – NGỌN HẢI ĐĂNG CỦA MASAKI – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 14 – QUYẾT CHIẾN SỐC ĐIỆN! NHÀ THI ĐẤU KUCHIBA – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 15 – TRẬN ĐẤU Ở DU THUYỀN THÁNH ANNE – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 16 – CHÌM TÀU POKÉMON – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 17 – HÒN ĐẢO POKÉMON KHỔNG LỒ – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 18 – NGÀY NGHỈ Ở AOPURUKO – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 19 – MENOKURAGE VÀ DOKUKURAGE – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 20 – POKÉMON LINH HỒN VÀ LỄ HỘI MÙA HÈ – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 21 – TẠM BIỆT BUTTERFREE – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 22 – CASEY! CUỘC CHIẾN SIÊU NĂNG LỰC – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 23 – THU PHỤC Ở THÁP POKÉMON – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 24 – HỆ MA VÀ HỆ SIÊU LINH – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 25 – ĐỪNG GIẬN NHÉ, OKORIZARU – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 27 – SLEEPER VÀ SỰ THÔI MIÊN – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 28 – ROKON! TRẬN CHIẾN CỦA NHỮNG NGƯỜI CHĂM SÓC – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 29 – POKÉMON HỆ GIÁC ĐẤU! TRẬN ĐẠI CHIẾN – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 30 – COIL CÓ NHÌN THẤY GIẤC MƠ CỦA CHUỘT ĐIỆN KHÔNG? – HOẠT HÌNH POKÉMON SEASON 1

POKÉMON TẬP 31 – THÀNH PHỐ ĐẦY DIGDA – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 32 – ĐỐI ĐẦU VỚI NINJA SEKICHIKU – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 33 – CUỘC ĐUA POKÉMON LỬA – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 34 – BÀI HÁT RU CỦA GARURA – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 35 – TRUYỀN THUYẾT VỀ MINIRYU – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 36 – CON ĐƯỜNG XE ĐẠP VEN BIỂN ĐẦY BÃO TỐ – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 37 – METAMON VÀ CÔ GÁI CÓ TÀI BẮT CHƯỚC – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 38 – LỜI TẠM BIỆT CỦA PIKACHU – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 39 – BỐN ANH EM NHÀ EEVUI – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 40 – THỨC DẬY ĐI KABIGON- HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 41 – ĐỐI ĐẦU TẠI NHÀ THI ĐẤU POKÉMON – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 42 – BINH ĐOÀN NASSY ĐẠI DIỄU HÀNH – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 43 – PARAS & PARASECT – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 44 – HÃY HÁT LÊN PURIN – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 45 – POKÉMON HÓA THẠCH TÁI SINH – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 46 – ĐƠN THUỐC CỦA LUCKY – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 47 – CARDIE VÀ KOJIROU – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 48 – VỊT KAMONEGI – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 49 – TOGEPY LÀ POKÉMON GÌ? – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 50 – KHU VƯỜN BÍ MẬT CỦA FUSHIGIDANE – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 51 – TRẬN CHIẾN KHỐC LIỆT, LỄ HỘI BÚP BÊ POKÉMON – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 52 – NGÀY THIẾU NHI ĐẤY, MỌI NGƯỜI TẬP HỢP – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 1

POKÉMON TẬP 53 – CẢNH SÁT GARDIE – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 54 – CHỤP ẢNH PIKACHU – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 55 – KÌ THI KIỂM TRA VỀ POKÉMON – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 56 – BÍ MẬT CỦA KHU NUÔI DẠY POKÉMON – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 57 – HÃY CHÁY LÊN! NHÀ THI ĐẤU GLEN – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 58 – QUYẾT CHIẾN Ở NHÀ THI ĐẤU GLEN – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 59 – ĐẢO CỦA KAMEX – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 60 – NHÀ THI ĐẤU HANADA! TRẬN CHIẾN DƯỚI NƯỚC – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 61 – PIPPI VÀ PURIN – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 62 – NHÀ THI ĐẤU TOKIWA! HUY HIỆU CUỐI CÙNG – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 63 – BARRIERD CỦA RẠP XIẾC POKÉMON – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 64 – GIÁNG SINH CỦA ROUGELA – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 65 – QUA ĐÊM GIỮA BÃO TUYẾT VỚI IWARK – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 66 – QUYẾT CHIẾN VỚI ĐỐI THỦ PHÒNG NGHIÊN CỨU OKIDO – HOẠT HÌNH POKÉMON SEASON 2

POKÉMON TẬP 67 – KHI YADON TRỞ THÀNH YADORAN – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 68 – TRUYỀN THUYẾT VỀ PIKACHU LƯỚT SÓNG – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 69 – KUSAIHANA Ở VƯỜN THỰC VẬT – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 70 – PHIM ĐIỆN ẢNH POKÉMON – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 71 – NỖ LỰC THÀNH NGƯỜI CỦA NYASU – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 72 – TỨ THIÊN VƯƠNG SHIBA XUẤT HIỆN – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 73 – GIAO TRANH ÁC LIỆT! POKÉMON SIÊU CỔ ĐẠI – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 74 – DÙI CUI XƯƠNG CỦA GARAGARA – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 75 – FIRE! LỄ KHAI MẠC GIẢI LIÊN ĐOÀN POKÉMON – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 76 – KHAI MẠC GIẢI LIÊN ĐOÀN POKÉMON CHIẾN TRƯỜNG NƯỚC – HOẠT HÌNH POKÉMON SEASON 2

POKÉMON TẬP 77 – CHIẾN TRƯỜNG BĂNG! TRẬN CHIẾN CỦA POKÉMON LỬA – HOẠT HÌNH POKÉMON SEASON 2

POKÉMON TẬP 78 – CHIẾN TRƯỜNG CỎ! ĐỐI THỦ BẤT NGỜ – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 79 – KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 80 – SÂN THI ĐẤU THẠCH ANH, ĐẤU VỚI HIROSHI – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 81 – GIẢI LIÊN ĐOÀN POKÉMON! TRẬN ĐẤU CUỐI CÙNG – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 82 – THỊ TRẤN MASARA! HÀNH TRÌNH MỚI – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 83 – KHINH KHÍ CẦU BẤT HẠNH – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 84 – POKÉMON PHƯƠNG NAM VÀ BÓNG GS – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 85 – GIẢI CỨU LAPRAS – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 86 – GIẢI LIÊN ĐOÀN ORANGE! NHÀ THI ĐẤU NATSUKAN – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 87 – BÍ MẬT NHỮNG POKÉMON BỊ MẤT TÍCH – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 88 – IWARK PHA LÊ – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 89 – HÒN ĐẢO POKÉMON HỒNG – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 90 – BÍ MẬT POKÉMON HÓA THẠCH KABUTO – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 91 – HÃY NHẢY MÚA ĐI! ĐỘI KỊCH POKÉMON – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 92 – TẠM BIỆT KODUCK! ĐÓN CHÀO GOLDUCK – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 93 – CÔ JOY RA KHƠI! VƯỢT QUA BÃO TÁP – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 94 – HỘI QUÁN NEBURU VÀ CUỘC CHIẾN TRÊN NÚI TUYẾT -HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 95 – KABIGON THAM ĂN! NGUY CƠ LỚN – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 96 – CON TÀU MA VÀ POKÉMON LINH HỒN – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 97 – NIỀM TỰ HÀO CỦA CHIẾN SĨ STRIKE – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 98 – CHUYỆN KỂ VỀ NIDORAN – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 99 – ĐÀN COIL TRÊN ĐẠI BÌNH NGUYÊN- HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 100 – QUÁI VẬT DƯỚI CỐNG NGẦM – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

POKÉMON TẬP 101 – NHÀ THI ĐẤU YUZU! TRẬN CHIẾN 3 VS 3 – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 2

[S3] POKÉMON TẬP 102 – PIKACHU VÀ NYASU – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 3
[S3] POKÉMON TẬP 103 – LIZARDON, TỚ CHỌN CẬU – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 3
[S3] POKÉMON TẬP 104 – ZENIGAME VÀ KAMEX QUYẾT ĐẤU – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 3
[S3] POKÉMON TẬP 105 – KABIGON! CỐ LÊN NÀO – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 3
[S3] POKÉMON TẬP 106 – THI ĐẤU ĐÔI! NHÀ THI ĐẤU CUỐI CÙNG – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 3
[S3] POKÉMON TẬP 107 – KOIKING! BÍ MẬT CỦA SỰ TIẾN HÓA – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 3
[S3] POKÉMON TẬP 108 – NYOROMO VÀ KASUMI – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 3
[S3] POKÉMON TẬP 109 – CÚP VÔ ĐỊCH TRẬN ĐẤU 6 VS 6 – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 3

[S3] POKÉMON TẬP 110 – TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG! KAIRYU XUẤT TRẬN – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON3
[S3] POKÉMON TẬP 111 – MARUMINE BÙNG NỔ – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 3
[S3] POKÉMON TẬP 112 – TRỞ VỀ THỊ TRẤN MASARA – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 3
[S3] POKÉMON TẬP 113 – CUỘC SO TÀI GIỮA SATOSHI VÀ SHIGERU – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 3
[S3] POKÉMON TẬP 114 – WAKABA! THỊ TRẤN CUỒNG PHONG – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 3

[S3] POKÉMON TẬP 115 – CHICORITA CỦA ROOKIE – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 3

[S3] POKÉMON TẬP 116 – CUỘC CHIẾN HERACROS VÀ KAILIOS – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 3

[S3] POKÉMON TẬP 117 – THUNG LŨNG CỦA DONFAN – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 3

[S3] POKÉMON TẬP 118 – HOHO VÀ KHU RỪNG KÌ BÍ – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 3

[S3] POKÉMON TẬP 119 – VŨ ĐIỆU CHIẾN ĐẤU CỦA KIREIHANA – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 3

[S3] POKÉMON TẬP 120 – ĐƯỜNG DÂY ĐIỀU TRA CỦA ITOMARU – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 3

[S3] POKÉMON TẬP 121 – CUỘC SỐNG SUNG TÚC CỦA BULU – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 3

[S3] POKÉMON TẬP 122 – ODOSHISHI! KHU RỪNG ẢO GIÁC – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 3
[S3] POKÉMON TẬP 123 – CHICORITA BƯỚNG BỈNH – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 3
[S3] POKÉMON TẬP 124 – BÓNG GS VÀ NUOH – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 3

[S3] POKÉMON TẬP 125 – CHIẾC CÒI CỦA REDIBA – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 3

[S3] POKÉMON TẬP 126 – Y TÁ VUI VẺ CỦA HAPPINAS – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 3

[S3] POKÉMON TẬP 127 – ĐẠI NGUY KỊCH! THÁP MADATSUBOMI – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 3

[S3] POKÉMON TẬP 128 – NHÀ THI ĐẤU KIKYOU! TRẬN CHIẾN TRÊN KHÔNG TRUNG – HOẠT HÌNH POKÉMON SEASON 3

[S3] POKÉMON TẬP 129 – MARIL MÍT ƯỚT – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 3

[S3] POKÉMON TẬP 130 – ẦM Ĩ! OTACHI VÀ TOGEPI – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 3

[S3] POKÉMON TẬP 131 – THUNG LŨNG LIZARDON! HẸN NGÀY GẶP LẠI – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 3

[S3] POKÉMON TẬP 132 – ĐẠI HỖN LOẠN TRONG CUỘC THI KIMAWARI – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 3

[S3] POKÉMON TẬP 133 – NỖI BUỒN CỦA CHICORITA – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT SEASON 3

[S3] POKÉMON TẬP 134- HANECCO BAY NHẢY! TRẬN CHIẾN TRÊN ĐẠI THẢO NGUYÊN -HOẠT HÌNH POKÉMON SEASON 3

[S3] POKÉMON TẬP 135 – SIÊU ANH HÙNG BÍ ẨN! GLIGERMAN XUẤT HIỆN -HOẠT HÌNH POKÉMON SEASON 3

[S3] POKÉMON TẬP 136 – MERIPU VÀ THIẾU NỮ TRÊN ĐỒNG CỎ -HOẠT HÌNH POKÉMON SEASON 3

[S3] POKÉMON TẬP 137 – THI ĐẤU! HASSAM VS HERACROS! -HOẠT HÌNH POKÉMON SEASON 3

[S3] POKÉMON TẬP 138 – THU PHỤC HINOARASHI! -HOẠT HÌNH POKÉMON SEASON 3

[S3] POKÉMON TẬP 139 – THỊ TRẤN HIWADA! GIẾNG CỦA YADON! -HOẠT HÌNH POKÉMON SEASON 3

[S3] POKÉMON TẬP 140 – KUNUGIDAMA VÀ QUẢ SỒI CẦU! TRẬN CHIẾN SAU NÚI -HOẠT HÌNH POKÉMON SEASON 3

[S3] POKÉMON TẬP 141 – NHÀ THI ĐẤU HIWADA! TRẬN CHIẾN RỪNG SÂU! -HOẠT HÌNH POKÉMON SEASON 3

[S3] POKÉMON TẬP 142 – KHU RỪNG UBAME! ĐI TÌM KAMONEGI! -HOẠT HÌNH POKÉMON SEASON 3

[S3] POKÉMON TẬP 143 – SONANS VÀ ĐẠI HỘI TRAO ĐỔI POKÉMON -HOẠT HÌNH POKÉMON SEASON 3

[S3] POKÉMON TẬP 144 – CHÁY LÊN ĐỘI RÙA ZENIGAME! NHƯ NGỌN LỬA -HOẠT HÌNH POKÉMON SEASON 3

[S3] POKÉMON TẬP 145 – TRÀN NGẬP UPAH! -HOẠT HÌNH POKÉMON SEASON 3

[S3] POKÉMON TẬP 146 – PURIN SO TÀI VỚI BULU -HOẠT HÌNH POKÉMON SEASON 3

[S3] POKÉMON TẬP 147 – POKÉMON TĂM TỐI, DELVIL -HOẠT HÌNH POKÉMON SEASON 3

[S3] POKÉMON TẬP 148 – WANINOKO SẼ LÀ CỦA AI? SATOSHI VS KASUMI! -HOẠT HÌNH POKÉMON SEASON 3

[S3] POKÉMON TẬP 149 – AIRMD VS HINOARASHI! ĐÔI CÁNH THÉP -HOẠT HÌNH POKÉMON SEASON 3

[S3] POKÉMON TẬP 150 – NHỮNG BƯỚC NHẢY TÌNH YÊU CỦA WANINOKO -HOẠT HÌNH POKÉMON SEASON 3

[S3] POKÉMON TẬP 151 – THU PHỤC YORUNOZUKU KHÁC MÀU -HOẠT HÌNH POKÉMON SEASON 3
[S3] POKÉMON TẬP 152 – RINGUMA ĐỘT KÍCH -HOẠT HÌNH POKÉMON SEASON 3
[S4] POKÉMON TẬP 153 – KIRINRIKI! NGÔI LÀNG POKÉMON SIÊU LINH – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 154 – BÓI POKÉMON!? ĐẠI HỖN CHIẾN! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 155 – NHÀ THI ĐẤU KOGANE! TỐC ĐỘ VÀ SỨC MẠNH! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 156 – MILTANK! TRẬN ĐẤU PHỤC THÙ – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 158 – CUỘC THI BẮT SÂU Ở CÔNG VIÊN TỰ NHIÊN – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 159 – USOKKIE Ở ĐÂU? – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 160 – CÔNG VIÊN POKÉMON CỔ ĐẠI! DI TÍCH CỦA ALPH!! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 161 – POPPO ĐƯA THƯ CỦA HÃNG VẬN CHUYỂN POPPO – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆ[S4] POKÉMON TẬP 162 – LÂU ĐÀI CỦA ZUBAT! MÊ CUNG NGUY HIỂM!! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 163 – KAPOERER VS FUSHIGIDANE! HỆ GIÁC ĐẤU QUYẾT CHIẾN!! – HOẠT HÌNH POKÉMON
[S4] POKÉMON TẬP 164 – BỘ 3 RỪNG NHIỆT ĐỚI! TRẬN CHIẾN Ở SUỐI NƯỚC NÓNG!! – HOẠT HÌNH POKÉMON
[S4] POKÉMON TẬP 165 – AZUMAO! TRẬN CHIẾN CÂU CÁ!! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 166 – TẠM BIỆT ROKON! CUỘC THI LÀM ĐẸP POKÉMON!! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 167 – TSUBOTSUBO VS MADATSUBOMI – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 168 – BLACKY! TRẬN ĐẤU BÓNG TỐI!! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 169 – REDIAN! BĂNG QUA THUNG LŨNG GIÓ!! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 170 – NGÔI LÀNG CỦA SONANSU!? – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 171 – MỤC TIÊU TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA METAMON! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 172 – NYASU, BULU VÀ GRANBULU!? – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 173 – ARIADOS! TRẬN CHIẾN NINJA THUẬT!! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 174 – VỖ CÁNH ĐI YANYANMA! HƯỚNG TỚI BẦU TRỜI NGÀY MAI! – HOẠT HÌNH POKÉMON
[S4] POKÉMON TẬP 175 – POPOCCO! TRẬN ĐẤU POKÉMON HỆ CỎ!! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 176 – PIKACHU VÀ PICHU! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 177 – HELLGAR VÀ TOGEPY – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 178 – NGỌN THÁP BỊ CHÁY! MATSUBA XUẤT HIỆN!! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 179 – NHÀ THI ĐẤU ENJU! TRẬN CHIẾN HỆ MA! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 180 – EEVUI VÀ 5 CHỊ EM! TRẬN CHIẾN Ở HỘI TRÀ!! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 181 – YAMIKARASU! KẺ CƯỚP HUY CHƯƠNG!! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT

[S4] POKÉMON TẬP 182 – BẦU TRỜI CỦA TEPPOUO! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT

[S4] POKÉMON TẬP 183 – BÍ MẬT CỦA HIMEGUMA! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 184 – BÍ ẨN CỦA HIMANUTS ĐÓNG BĂNG!! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 185 – TÌM KIẾM SUỐI NƯỚC NÓNG! ĐÀO Ở ĐÂY ĐI URIMOO! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 186 – FREEZER VS PURIN! TRONG BÃO TUYẾT! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 187 – WINDIE VÀ VIÊN ĐÁ LỬA! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 188 – TÌM KIẾM NOKOCCHI!? – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 189 – SONANSU GẶP NẠN? – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 190 – TAKESHI GỤC NGÃ! BUỔI CẮM TRẠI NGUY HIỂM!! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 191 – ORDILE VÀ KAMEX! ĐẤU SUMO!! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 192 – NGƯỜI CÓ THỂ NÓI CHUYỆN VỚI POKÉMON? – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 193 – GOLBAT VS NỮ VƯƠNG MẶT NẠ MUSASHI! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 194 – KỲ TÍCH CỦA DOBLE!! ÁNH SÁNG BAN MAI! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 195 – NIDORINO NIDORINA! TRÁI TIM RẠN VỠ CỦA TAKESHI – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 196 – TẠM BIỆT CHICORITA!? MÊ CUNG ĐIỆN! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 197 – BAYLEAF BIẾN MẤT!? TÌM THẤY Ở VƯỜN THẢO MỘC! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT

[S4] POKÉMON TẬP 198 – LỜI TIÊN TRI THẦN BÍ VỀ TƯƠNG LAI!! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT

[S4] POKÉMON TẬP 199 – CUỘC ĐUA KHINH KHÍ CẦU POKÉMON! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 200 – SAY MÊ MUCHU!! SIÊU SAO THÍCH POKÉMON? – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S4] POKÉMON TẬP 201 – ĐUỔI THEO SIDON LƯỚT SÓNG!? TRẬN CHIẾN Ở HỒ! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 202 – ĐẠI HỖN LOẠN VỚI POKÉMON KHÔNG NHÌN THẤY! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 203 – Y TÁ JOY KHÔNG THÍCH POKÉMON NƯỚC!? – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 204 – NGƯỜI MẸ MILTANK! BÍ ẨN CỦA SA MẠC! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 205 – TRẬN ĐẤU Ở THÀNH PHỐ ASAGI!! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 206 – ĐỐI ĐẦU TRỰC DIỆN VỚI HỆ GIÁC ĐẤU!! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 207 – KHIÊU CHIẾN TRÊN QUẦN ĐẢO XOẮN ỐC! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 208 – POPPO VÀ POPPO LỚN! BAY TRÊN BẦU TRỜI CAO!! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 209 – CUỘC HÀNH TRÌNH CỦA CHONCHIE!! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 210 – SUNNYGO VÀ AMIGO! QUYẾT ĐẤU Ở ĐẢO ĐÁ VÀNG!! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 211 – MAINTAIN VÀ CON TÀU BỊ ĐẮM! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 212 – OKUTANK AND TEPPOUO! VÒNG LOẠI CÚP XOẮN ỐC! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 213 – CÚP XOẮN ỐC! TRẬN CHIẾN TRÊN ĐẤU TRƯỜNG NƯỚC!! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 214 – SATOSHI VS KASUMI! TRẬN ĐẤU CÚP XOẮN ỐC – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 215 – BẢO VỆ ĐÀN DIGDA! ĐẠI TÁC CHIẾN HỐ BẪY!? – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 216 – TRUYỀN THUYẾT VỀ CÁNH LÔNG VŨ MÀU BẠC! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 217 – POKÉMON X BÍ ẨN!! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 218 – GIẢI CỨU LUGIA! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 219 – LỜI HỨA VỚI LUGIA! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 220 – BAY ĐI HOHO! HƯỚNG TỚI ASAGI!! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 221 – NHÀ THI ĐẤU ASAGI! VS HAGANEIL!! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 222 – TẠM BIỆT FUSHIGIDANE! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 223 – EIFIE VÀ SAKURA! TRỞ LẠI THÀNH PHỐ ENJU!! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 224 – SUICUNE VÀ MINAKI! TRUYỀN THUYẾT VỀ HOUOU!! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 225 – CHẠY ĐUA BẰNG POKÉMON CƯỠI!! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 226 – NỮ THÁM TỬ LỪNG DANH JUNSA! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 227 – TRỨNG ƠI, NỞ ĐI – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 228 – BĂNG HỎA TIỄN VÀ DELIBIRD! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 229 – KYUKON TRONG SƯƠNG MÙ! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 230 – BALKIE VÀ VUA KARATE NOBUHIKO! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 231 – LỜI DỰ BÁO CỦA NATIO! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 232 – WATARU VÀ GYARADOS MÀU ĐỎ! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 233 – CƠN GIẬN DỮ CỦA GYARADOS MÀU ĐỎ! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT

[S5] POKÉMON TẬP 234 – INOMOO VÀ YANAGI MÙA ĐÔNG! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT

[S5] POKÉMON TẬP 235 – NHÀ THI ĐẤU CHOUJI! THI ĐẤU TRÊN BĂNG! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 236 – KIREIHANA VÀ RUFFLESIA! HÒA BÌNH Ở THẢO NGUYÊN – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 237 – MAGCARGOT! THU PHỤC BẰNG CON TIM NÓNG ẤM!! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT

POKÉMON TẬP 237 – RUCHABURU VÀ RUCHABURU BÓNG TỐI – HOẠT HÌNH TIẾNG VIỆT POKÉMON S18 XY

[S5] POKÉMON TẬP 238 – BIẾN HÌNH BẰNG PHÉP THUẬT POKÉMON!? – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT

POKÉMON TẬP 238 – THUẬT NINJA ĐỐI KHÁNG! GEKOGASHIRA ĐỐI ĐẦU GAMENODESU – HOẠT HÌNH POKÉMON S18 XY

[S5] POKÉMON TẬP 239 – THUNDER VÀ VIÊN PHA LÊ! BÍ MẬT CỦA HỒ NƯỚC! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT

POKÉMON TẬP 239 – SỰ QUYẾT TÂM CỦA SERENA! ĐƯỜNG ĐUA MEKURU KHỐC LIỆT! – HOẠT HÌNH POKÉMON S18 XY

[S5] POKÉMON TẬP 240 – SONG SINH PUPURIN VS PURIN CUỘC THI HÁT POKÉMON -HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 241 – SỰ GIÁC NGỘ CỦA YADON! SỰ GIÁC NGỘ CỦA SATOSHI!-HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 242 – OKIDO GIẢ!? QUYẾT ĐẤU LÀM THƠ POKÉMON!! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 243 – PY, PIPPI VÀ SAO CHỔI! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 244 – NYOROZO TIẾN HÓA! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 245 – CÔNG VIÊN THI ĐẤU! VS KAMEX – LIZARDON – FUSHIGIBANA! – HOẠT HÌNH POKÉMON
[S5] POKÉMON TẬP 246 – NYOROTONO VÀ CỔ ĐỘNG VIÊN! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 247 – HANG ĐỘNG BĂNG! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 248 – IBUKI VÀ MINIRYU! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 249 – RĂNG NANH RỒNG CỦA NHÀ THI ĐẤU FUSUBE! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 250 – SỰ KÍCH ĐỘNG CỦA KAIRYU! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 251 – HUY HIỆU CUỐI CÙNG CỦA NHÀ THI ĐẤU FUSUBE!! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 252 – SOHNANO! HUY HIỆU NHÀ THI ĐẤU VÀ SONANS!! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT
[S5] POKÉMON TẬP 253 – NHÀ THI ĐẤU RYUGU! TRẬN CHIẾN TRONG HỒ NƯỚC! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT

POKÉMON TẬP 285 – SHISHIKO VÀ KAENJISHI! HÀNH TRÌNH ĐẦY LỬA – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT S19 XYZ

POKÉMON TẬP 288 – QUYẾT CHIẾN TẠI LÀNG NINJA! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT S19 XYZ

POKÉMON TẬP 289 – KHIÊU VŨ ĐI EEVUI! CUỘC THI TRÌNH DIỄN POKÉMON – HOẠT HÌNH POKÉMON S19 XYZ

POKÉMON TẬP 290 – GẶP GỠ TẠI ĐỘNG KẾT THÚC – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT S19 XYZ

POKÉMON TẬP 291 – YURIKA VÀ BÉ PUNI! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT S19 XYZ

POKÉMON TẬP 292 – ONBATTO VÀ FURAETTE! CUỘC GẶP BẤT NGỜ TRONG GIÓ!! – HOẠT HÌNH POKÉMON S19 XYZ

POKÉMON TẬP 293 – SATOSHI VÀ SERENA! THU PHỤC TẠI TIỆC KHIÊU VŨ! – HOẠT HÌNH POKÉMON S19 XYZ

POKÉMON TẬP 294 – GEKKOGA ĐẤU LIZARDON MEGA – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT S19 XYZ

POKÉMON TẬP 295 – “THẦN LỰC MẶT ĐẤT” BẠO LIỆT! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT S19 XYZ

POKÉMON TẬP 296 – BRIGARON HOANG DÃ! ROBON TRỒNG CÂY – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT S19 XYZ

POKÉMON TẬP 297 – HUẤN LUYỆN HẠNG BẬC THẦY! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT S19 XYZ

POKÉMON TẬP 298 – THUNDER VÀ ONBAN! TIA CHỚP PHẪN NỘ – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT S19 XYZ

POKÉMON TẬP 299 – KAMETETE CỦA TRÁI TIM RUNG ĐỘNG! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT S19 XYZ

POKÉMON TẬP 300 – TRẬN CHIẾN KỊCH LIỆT NẢY LỬA CỦA CÁC CÔ GÁI – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT S19 XYZ

POKÉMON TẬP 301 – ERU VÀ SERENA! CÁNH CỬA MỞ RA TƯƠNG LAI! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT S19 XYZ

POKÉMON TẬP 302 – CÔ DÂU CỦA SHITORON!? HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT S19 XYZ

POKÉMON TẬP 303 – SERENA TRỞ THÀNH SATOSHI! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT S19 XYZ

POKÉMON TẬP 304 – SATOSHI VÀ ALAN! GEKKOGA TÁI ĐẤU LIZARDON MEGA – HOẠT HÌNH POKÉMON S19 XYZ

POKÉMON TẬP 305 – LỜI NGUYỀN CỦA KHU RỪNG VÀ BOKURE TRẮNG! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT S19 XYZ

POKÉMON TẬP 306 – SATOSHI VS NHÀ VÔ ĐỊCH KARUNE! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT S19 XYZ

POKÉMON TẬP 307 – QUYẾT ĐẤU VỚI ĐỐI THỦ! SATOSHI VS SHOTA – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT S19 XYZ

POKÉMON TẬP 308 – TRẬN CHIẾN TẠI NHÀ THI ĐẤU EISETSU! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT S19 XYZ

POKÉMON TẬP 309 – LẠC LỐI TRONG RỪNG RẬM…TIẾN HÓA LÚC BÌNH MINH! – HOẠT HÌNH POKÉMON S19 XYZ

POKÉMON TẬP 310 – SATOSHI-GEKKOGA VS YUKINOOH MEGA! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT S19 XYZ

POKÉMON TẬP 311 – TÌM KIẾM MERESHI! NUMERUGON VÀ DEDENNE!! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT S19 XYZ

POKÉMON TẬP 312 – NÁO LOẠN Ở LỄ HỘI KARAKURI! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT S19 XYZ

POKÉMON TẬP 313 – KHAI MẠC GIẢI LIÊN ĐOÀN KALOS! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT S19 XYZ

POKÉMON TẬP 314 – JUKAIN MEGA QUYẾT ĐẤU RAICHU! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT S19 XYZ

POKÉMON TẬP 315 – TRẬN BÁN KẾT! SATOSHI ĐẤU VỚI SHOTA! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT S19 XYZ

POKÉMON TẬP 316 – SATOSHI-GEKKOGA VS JUKAIN MEGA!! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT S19 XYZ

POKÉMON TẬP 317 – CUỘC CHIẾN KHỐC LIỆT Ở GIẢI LIÊN ĐOÀN KALOS – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT S19 XYZ

POKÉMON TẬP 318 – TRẬN CHUNG KẾT! SATOSHI VS ALAN! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT S19 XYZ

POKÉMON TẬP 319 – VÔ ĐỊCH GIẢI LIÊN ĐOÀN KALOS! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT S19 XYZ

POKÉMON TẬP 320 – BĂNG ÁNH LỬA TẬP KÍCH! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT S19 XYZ

POKÉMON TẬP 321 – TRẬN CHIẾN GIỮA ZYGARDE VÀ ZYGARDE! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT S19 XYZ

POKÉMON TẬP 322 – ĐỘT KÍCH NHÀ THI ĐẤU MIARE! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT S19 XYZ

POKÉMON TẬP 323 – CỰ THẠCH TẤN CÔNG! TUYẾN PHÒNG NGỰ KALOS – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT S19 XYZ

POKÉMON TẬP 324 – ZYGARDE PHẢN KÍCH! TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG Ở KALOS – HOẠT HÌNH POKÉMON S19 XYZ

POKÉMON TẬP 325 – BẮT ĐẦU BẰNG CON SỐ 0! QUYẾT ĐỊNH CỦA SHITORON – HOẠT HÌNH POKÉMON S19 XYZ

POKÉMON TẬP 326 – SATOSHI VÀ TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT S19 XYZ

POKÉMON TẬP 327 – TẠM BIỆT SATOSHI-GEKKOGA! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT S19 XYZ

POKÉMON TẬP 328 – CON SỐ 0 KHÔNG HỒI KẾT! HẸN NGÀY GẶP LẠI! – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT S19 XYZ

POKÉMON TẬP 329 – TRUYỀN THUYẾT VỀ XYZ – HOẠT HÌNH POKÉMON TIẾNG VIỆT S19 XYZ

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

You may also like

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x